Ana Sayfa Seyahat Sektörü Türkçe Rehberlik Konusunda Danıştay Son Sözü Söyledi

Türkçe Rehberlik Konusunda Danıştay Son Sözü Söyledi

582
0
Bir önceki Başkan Başaran Ulusoy yönetimindeki TÜRSAB ile Bilir Turizm, Abelya Turizm, Ark Müşavirlik Turizm, Bukla Tur’un TUREB aleyhine açtığı davada mahkemenin kararı belli oldu. TUREB’in hazırladığı Meslek Yönetmeliğinin bazı maddelerinin Anayasa maddeleriyle çeliştiği iddiasıyla açılan davada mahkeme, Türkçe rehberlik dahil pek çok konuda ret kararı verdi.

Türkçe Rehberlik

TÜRSAB ve acentelerin açtığı davada en çok öne çıkan konular olan “Taban ücret, Türkçe rehberlik ve sertifika programlarında disiplinin sağlanması” gibi başlıklarda mahkeme TUREB lehine karar verdi.

Mahkeme, hazırlanan yönetmeliğin normlar hiyerarşisine uygun olarak Anayasa ve 6326 sayılı Kanun ile yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu teyit etti.

Danıştay üzerinden açılan davada, davanın Anayasa’ya aykırılık yönünden Anayasa Mahkemesi’ne taşınması da talep edilmişti.

Türkçe Rehberlik

Danıştay’ın davadaki en kritik 3 başlıkta verdiği kararlar

*TUREB, kendine ait sertifika programlarında kurum tarafından belirlenen disiplin kurallarını uygulayabilir.

*Anayasanın 13. maddesinde, temel hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği düzenlenmiş olup, mesleğe kabul için yabancı dil bilme zorunluluğu, 6326 sayılı Kanun ile getirilmiş bir düzenleme olduğundan, Anayasanın aradığı anlamdaki koşulun gerçekleştiğinden Anayasaya aykırılık iddiasının uygun bulunmadığı, turist rehberliği mesleği ve turizm sektörünün niteliği düşünüldüğünde, böyle bir şartın getirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı gibi, mesleğe kabul için gerekli şartları taşıyarak, turist rehberliği yapmaya hak kazanan kişilerin, yabancı dillerinin yanı sıra, Türkçe dilinde rehberlik yapmalarının önünde yasal engel bulunmadığı hususu da gözetildiğinde kanuni dayanağı bulunan Yönetmelik hükümlerinde hukuka aykırılık görülmemiştir.

*6326 sayılı kanunda transfer, gece turu ve aylık ibarelerinin yer almamasının, bunların Yönetmelik ile düzenlenemeyeceği anlamına gelmeyeceği gibi, uygulamada var olan, her biri farklı özellik arz eden turlar dikkate alınarak taban ücret kalemlerinin belirlenmesine dair Yönetmelik cümlesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Davacı tarafından, indirim oranının da Bakanlıkça belirlenmesi gerektiği ileri sürülmüş ise de; Bakanlık tarafından hazırlanarak 23.02.2013 tarihli, 28568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte de dava konusu düzenleme yapıldığı ve Bakanlığın bu hususlarda yetkili olmadığı gerekçesiyle Danıştay kararı ile iptal edilmesiyle bu hususun, davalı Birliğin yetkisinde olduğu ortaya konulmuş olup yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı, diğer yandan; davacı tarafından bu düzenleme ile Kanunda tanımı olmayan farklı bir meslek grubu oluşturulduğu ileri sürülmüş ise de; anılan düzenlemede turist rehberleri arasında bir ayrım yapılarak farklı bir statü oluşturulmayıp; taban ücret altında çalışılabilecek sosyal ve kamusal nitelikli turist rehberliği hizmetleri belirlendiği gibi 6326 sayılı kanunun 6. maddesinin 2. fıkrasında, taban ücret altında çalışılabilecek sosyal ve kamusal nitelikli turist rehberliği hizmetlerinin yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmış olup; üst hukuk normlarına aykırılık bulunmamıştır.

6326 Sayılı Kanun’un 5/1-c maddesi uyarınca; çalışma kartında belirtilen dil veya diller dışında mesleğin icra edilmesi, turist rehberinin meslekten geçici men cezasını almasını gerektirdiğine göre; sözleşmede grup milliyetinin belirtilmesi zorunluluğu getirilmesinde üst hukuk normlarına aykırılık bulunmamıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz